Wycena nieruchomości Września

Wycena nieruchomości Września

wycena nieruchomości Września

Września to trzydziestotysięczne miasto położone w województwie wielkopolskim położone w bliskiej odległości od Poznania (50km). Miasto nieustannie stawia na rozwój przemysłu i biznesu co w połączeniu z bogatą ofertą inwestycyjną i bliskością autostrady A2 sprawia, że nie brakuje ofert pracy.

Dodatkowo Września oferuje swoim mieszkańcom rozbudowaną infrastrukturę związaną z punktami użyteczności publicznej i oświaty, rozwijającą się sieć komunikacji miejskiej oraz dobre połączenia drogowe z najważniejszymi miastami w Polsce.

To wszystko spowodowało, że zarówno Września jak i powiat wrzesiński jako rynek nieruchomości w ostatnich latach zyskały na popularności wśród inwestorów komercyjnych i osób prywatnych. Dynamiczna sytuacja na wrzesińskim rynku nieruchomości związana z dużą liczbą transakcji kupna i sprzedaży sprawiła, że zarówno sprzedawcy, jak i kupujący nie są w stanie ocenić realnych wartości swoich nieruchomości.

Dlatego jeśli interesuje Państwa wycena nieruchomości Wrześni i powiatu wrzesińskiego, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą rzeczoznawcy majątkowego Anny Kabacińskiej, której doświadczenie i wiedza pomoże Państwu w podjęciu właściwych decyzji na rynku nieruchomości.

Wycena nieruchomości Września obejmuje następujące usługi:

 • analizę cen transakcyjnych i rynku nieruchomości,
 • inwentaryzację dla celów wyodrębnienia lokali mieszkalnych,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów zabezpieczenia wierzytelności banku,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów podziału majątku,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów podatkowych,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów poznania wartości nieruchomości.

Jakie czynniki wpływają na wycenę nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość przedmiotu wyceny na podstawie cen transakcyjnych innych nieruchomości o podobnych parametrach. Na ostateczną wartość nieruchomości ma wpływ kilka najważniejszych cech:

 • powierzchnia użytkowa;
 • lokalizacja i otoczenie;
 • standard nieruchomości;
 • stan techniczny i zagospodarowanie;
 • stan prawny i ewidencyjny.

Co znajdzie się w przygotowanym operacie szacunkowym?

Rzeczoznawca majątkowy Anna Kabacińska przy sporządzaniu operatu szacunkowego kieruje się obowiązującymi przepisami, do których zaliczyć należy ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W przygotowanym dokumencie znajdą Państwo takie elementy jak:

 • przedmiot wyceny,
 • cel wykonywania wyceny,
 • opis nieruchomości,
 • opis i analizę lokalnego rynku nieruchomości,
 • metody i techniki wykonania wyceny,
 • wartość nieruchomości,
 • źródła danych o nieruchomości.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Do przygotowania wyceny niezbędna będzie dokumentacja uzależniona od rodzaju nieruchomości. Inne dokumenty będą potrzebne w przypadku nieruchomości gruntowej niezbudowanej lub zabudowanej, inne w przypadku nieruchomości lokalowej, a jeszcze inne przy wycenie nieruchomości komercyjnej. Jednak do najczęściej wymaganych dokumentów podczas sporządzania operatu szacunkowego należą:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli zostało wydane),
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli została wydana),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • rzut lokalu lub budynku,
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna),
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • decyzja o sposobie użytkowania − dla lokali o funkcji niemieszkalnej.

Ile kosztuje wycena nieruchomości Września?

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego uzależniony jest od:

 • celu i zakresu operatu szacunkowego,
 • rodzaju nieruchomości i jej części składowych,
 • unikalności oraz liczby składników nieruchomości,
 • stopnia skomplikowania sytuacji prawnej,
 • lokalizacji nieruchomości,
 • terminu realizacji

Jeśli chcą Państwo poznać koszt usługi, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Anna Kabacińska − wycena nieruchomości Września

Gwarantuję precyzyjne, obiektywne oraz fachowe podejście do każdego zlecenia, zgodnie z Państwa oczekiwaniami a także przyjętymi zasadami etyki zawodowej. W swoich działaniach kieruję się bezstronnością, przestrzegam zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem oraz ochrony danych osobowych. Wszelkie operaty, opracowania wykonuję rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i standardami zawodowymi. Zachęcam do współpracy, dzięki której poznają Państwo rynkową wartość swojej nieruchomości.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


  Nieruchomość (mieszkanie/dom/działka/inne)


  E-mail

  Miasto


  Telefon/email


  Wiadomość


  Bezpośredni kontakt


  Tel.: 798 752 490
  Tel.: 501 693 779
  E–mail: biuro@kabacinskaproperty.pl  Adres


  Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska
  Osiedle Platynowe 12/1
  62-200 Goślinowo
  NIP: 7842392808  Opinie


  Sprawdź co mówią o mnie klienci

  Zobacz opinie w Google


  google maps embedded api