Rzeczoznawca Gniezno

Rzeczoznawca Gniezno

rzeczoznawca Gniezno

Dynamiczna sytuacja na rynku nieruchomości (duża liczba transakcji kupna i sprzedaży oraz nieustanne zmieniające się ceny nieruchomości) sprawia, że przed zakupem lub sprzedażą nieruchomości warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. Przeprowadzenie procesu wyceny nieruchomości pozwoli na określenie rzeczywistej wartości nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Wyceny Nieruchomości Anna Kabacińska jako rzeczoznawca majątkowy Gniezno posiada niezbędne uprawnienia umożliwiające określanie wartości nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe nadawane przez odpowiedniego Ministra w zakresie szacowania nieruchomości. Pierwsze prawne regulacje dotyczące tego zawodu pojawiły się w 1989 roku w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, która dotyczyła zagadnień związanych z ewidencją gruntów oraz budynków. Zgodnie z tymi przepisami tytuł rzeczoznawcy był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla geodetów i kartografów. Zmieniło się to w 1991 roku, kiedy wprowadzono rozróżnienie pomiędzy zawodem rzeczoznawcy majątkowego, a geodety. Obecnie, zawód rzeczoznawcy majątkowego jest regulowany przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która przewiduje karę grzywny w wysokości do 50 tys. złotych za działalność w zakresie wyceny nieruchomości bez posiadania odpowiednich uprawnień. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej, a osoba wykonująca ten zawód jest wpisywana do ogólnie dostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Anna Kabacińska (rzeczoznawca majątkowy Gniezno) posiadająca numer uprawnień 6356 również znajduje się w tym rejestrze, dzięki czemu mogą Państwo potwierdzić posiadane kompetencje, niezbędne do szacowania nieruchomości.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego umożliwiają przeprowadzenie procesu wyceny nieruchomości, której wynikiem jest określenie wartości rynkowej nieruchomości. W związku z ogromną odpowiedzialnością jaka ciąży na działalności rzeczoznawcy majątkowego, przygotowane operaty szacunkowe powinny być przygotowywane z należytą starannością i z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego pozwalają na:

 • analizę cen transakcyjnych i analizę rynku nieruchomości,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów zabezpieczenia wierzytelności banku,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów podatkowych,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów podziału majątku,
 • wykonywanie operatów szacunkowych dla celów poznania wartości nieruchomości,
 • przygotowywanie inwentaryzacji dla celów wyodrębnienia lokali mieszkalnych.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego stanowią również podstawę do powoływania przez sąd rzeczoznawców majątkowych jako biegłych sądowych. Zgodnie z art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nie ma prawa odmówić pełnienia tej funkcji.

Rzeczoznawca Gniezno – Anna Kabacińska

Biuro Wyceny Nieruchomości Anna Kabacińska to gwarancja obiektywnego, profesjonalnego i rzetelnego podejścia do każdego zlecenia. Przy realizacji zleceń mogą Państwo liczyć na pełną poufność oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Operaty szacunkowe realizujemy zawsze terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli szukają Państwo rzeczoznawcy majątkowego godnego zaufania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej w zakładce kontakt. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 10% na wykonanie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca Gniezno – Anna Kabacińska to gwarancja solidności i uczciwości.

Świadectwo

Nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Zobacz
Zaświadczenie

Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Zobacz
Świadectwo zdania egzaminu

Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Zobacz

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


  Nieruchomość (mieszkanie/dom/działka/inne)


  E-mail

  Miasto


  Telefon/email


  Wiadomość


  Bezpośredni kontakt


  Tel.: 798 752 490
  Tel.: 501 693 779
  E–mail: biuro@kabacinskaproperty.pl  Adres


  Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska
  Osiedle Platynowe 12/1
  62-200 Goślinowo
  NIP: 7842392808  Opinie


  Sprawdź co mówią o mnie klienci

  Zobacz opinie w Google


  google maps embedded api