Wycena Nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Anna Kabacińska

MOJA OFERTA
×

Klienci indywidualni

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zamiany, transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości czy negocjacji
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • wydzielenia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych
 • inne cele indywidualne
×

Firmy i przedsiębiorstwa

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • dla celów sprawozdań finansowych
 • aporty i przekształcenia
 • wyznaczenie stawek czynszów
 • inne cele indywidualne
×

Urzędy i samorządy

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia opłat adiacenckich
 • ustalenia ceny wejściowej do przetargów
 • ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy
 • ustalenia wartości gruntów wydzielonych pod drogi
 • wyznaczenia stawek czynszów
 • inne cele indywidualne

MOJA OFERTA


Klienci indywidualni
Firmy i przedsiębiorstwa
Urzędy i samorządy

Rzeczoznawca majątkowy Anna Kabacińska

Nazywam się Anna Kabacińska i prowadzę kancelarię wyceny nieruchomości. Na podstawie nadanych mi uprawnień o numerze 6356 zajmuję się wyceną oraz analizą rynku nieruchomości. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyłam Studia Podyplomowe Gospodarowania Nieruchomościami w Zakresie Szacowania Nieruchomości oraz kursy specjalistyczne m.in. wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Uprawnienia uzyskałam w 2015 roku, natomiast od 2017 roku prowadzę własną działalność na terenie miasta Gniezna. Usługi wyceny nieruchomości świadczę na terenie całego województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a w szczególnych przypadkach również na terenie całej Polski.

 

W jaki sposób realizuje zlecenia?

Zlecenia, których się podejmuję, wykonuję terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami pracy rzeczoznawcy i etyki zawodowej. Podczas szacowania wartości nieruchomości dokonuję szczegółowych oględzin przedmiotu wyceny oraz analizy rynku nieruchomości, dlatego przygotowane przeze mnie operaty szacunkowe są rzetelne oraz oparte o transakcje zachodzące na danym rynku nieruchomości. W każdym przypadku zachowuje obiektywizm i zasady poufności oraz ochrony danych osobowych. Na co dzień współpracuję z klientami indywidualnymi, firmami i przedsiębiorstwami oraz urzędami, dzięki czemu dysponuję szeroką i praktyczną wiedzą, a także doświadczeniem zarówno w prostych i przejrzystych sprawach, jak i tych bardziej złożonych wymagających doświadczenia i znacznie bardziej zaawansowanych analiz rynku. Każde zlecenie to 100% mojego zaangażowania. Jestem dostępna dla Państwa na każdym etapie wykonywania operatu szacunkowego i z chęcią odpowiem na każde nurtujące pytanie, tak by wszystko było dla Państwa jasne i przejrzyste.

 

Co wyróżnia moje usługi?

Spośród konkurencji na rynku wyróżniam się krótkimi terminami realizacji zleceń ustalanymi z klientem indywidualnie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości opracowania operatów szacunkowych. Nieustannie aktualizowana wiedza i śledzenie na bieżąco danych, które mają wpływ na rynek, pozwalają precyzyjnie i trafnie określić wartość nieruchomości. Ponadto sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe są w 100% akceptowane przez polskie banki oraz urzędy. Jakie wartości zawodowe są dla mnie ważne? Działam w interesie klienta, dlatego najważniejsze jest dla mnie jego zadowolenie. Udaje mi się to osiągnąć dzięki fachowemu podejściu i terminowości. Zdaję sobie sprawę, że operat szacunkowy może mieć decydujący wpływ na wiele decyzji, dlatego ważna jest dla mnie rzetelność oraz precyzja przy jego opracowywaniu. W mojej pracy nie zapominam również o bezstronności czy poufności, które są dla mnie wyznacznikiem profesjonalnej i udanej współpracy.

 

Co możesz zyskać, współpracując ze mną?

Współpraca ze mną to szybka i sprawna komunikacja, terminowe wykonanie zlecenia, a przede wszystkim fachowość. Operat szacunkowy, który trafia w Państwa ręce to rzetelny, precyzyjny i bezstronny dokument urzędowy, opracowany z zachowaniem obowiązujących przepisów, do których zaliczyć należy ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z etyką zawodową oraz zachowaniem poufności. Jestem dyspozycyjna na każdym etapie opracowywania operatu szacunkowego i nie pozostawiam Państwa z pytaniami bez odpowiedzi. Każde zlecenie jest dla mnie priorytetem i wykonuję je z należytą starannością. Jeśli, podobnie jak ja, cenią sobie Państwo rzetelność, profesjonalizm, doświadczenie i dbałość o szczegóły, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz zamieszczony w zakładce „kontakt”.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


  Nieruchomość (mieszkanie/dom/działka/inne)


  E-mail

  Miasto


  Telefon/email


  Wiadomość


  Bezpośredni kontakt


  Tel.: 798 752 490
  Tel.: 501 693 779
  E–mail: biuro@kabacinskaproperty.pl  Adres


  Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska
  Osiedle Platynowe 12/1
  62-200 Goślinowo
  NIP: 7842392808  Opinie


  Sprawdź co mówią o mnie klienci

  Zobacz opinie w Google


  google maps embedded api